Mural de les quatre estacionsMural de les quatre estacionsMural de les quatre estacionsMural de les quatre estacionsMural de les quatre estacionsMural de les quatre estacions

Mural de les quatre estacions

Mural per a un menjador escolar. A cada paret hi ha representada una estació de l’any i els follets del bosc avancen per elles sota el lema “junts arribarem més lluny”.

Client : Escola El Palau. Molins de Rei.
Projecte : Il·lustració per a un mural en un menjador escolar.
Tècnica : Pintura mural.